Duyên Phận | Nhạc Trữ Tình | Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Remix Chọn Lọc 2017

Thông tin bài hát
Duyên Phận | Nhạc Trữ Tình | Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Remix Chọn Lọc 2017 1. Duyên Phận
2. Nối vòng Tay Lớn
3. Trường sơn đông trường sơn tây
4. Nó
5. Xót xa
6. Xuân đã đến bên em
7. Xin làm người xa lạ
8. Tình Nghèo có nhau
9. Trái ổi xanh
10. Bội Bạc
11. Thành phố buồn
12. Nỗi buồn hoa phượng
Duyên Phận | Nhạc Trữ Tình | Liên Khúc Nhạc Trữ Tình Remix Chọn Lọc 2017
[m]https://www.youtube.com/watch?v=10XOXoYVuZM[/m]
Xem toàn bộ