Chồng là gì?

Thông tin bài hát
Chồng là gì?
Định nghĩa vui về người chồng

Chồng - Cho không ai lấy. Mua - cũng chẳng ai mua! Thế mà chồng, thật lạ. Sơ sểnh là mất luôn.

Chị em đừng chủ quan nhé. Dù đã "làm chủ" nhưng cũng phải luôn giữ tinh thần cảnh giác, đề phòng cáo chín đuôi và hồ ly yêu quái!
Xem toàn bộ